معرفی ردیف های آواز آلبوم عشق داند

دستگاه : ابو عطا

تار: محمدرضا لطفی

آواز: محمدرضا شجریان

سال اجرا: ۱۳۵۹

سال انتشار: ۱۳۷۶

آواز: عشق داند

غزل: حافظ

 

۱ در نظر بازی ما بی خبران حیرانند      من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

جمله اول درآمد ابوعطا

۲ عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی       عشق داند که در این دایره سرگردانند

جمله دوم درآمد ابوعطا

۳ جلوه گاه رخ او دیده ی من تنها نیست        ماه و خورشید همین آینه می گردانند

جمله سوم درآمد ابوعطا

۴ عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا       ما همه بنده و این قوم خداوندانند

جمله اول حجاز

۵ مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم        آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

اشاره کوتاه به یتیمک و جامه دارن

وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد        که در آن آینه صاحب نظران حیرانند

۶ لاف عشق و گله از یار بسی لاف دروغ         عشقبازان چنین مستحق هجرانند

جمله دوم حجاز

۷ مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار        ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند

کرد بیات

گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد        عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد          دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

 

۸ گر شوند آگه از اندیشه ی ما مغبچگان       بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند

یتیمک اوج تحریر اصفهانک و فرود

 

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

بحر: رمل مثمن مخبون محذوف

 

آواز: دوبيتي

كلام : بابا طاهر


۱ به کشت خاطرم جز غم نرویه        به باغم جز گل ماتم نرویه

به صحرای دل بی حاصل مو        گیاه ناامیدی هم نرویه

دشتستانی

۲ به دشت افتاده مجنون زار و دلتنگ      چو سیل آورده چوبی در بن سنگ

به شب از آتش آه شرر بار      نماید دود و دم دامان کوهسار

خسرو و شیرین

۳ غم عشقت بیابان پرورم کرد       هوای بخت بی بال و پرم کرد

به ما گفتی صبوری کن صبوری        صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد

دشتستانی

۴ به روی دلبری گر مایل استم       مکن منعم گرفتار دل استم

خدایا ساربان آهسته می ران      که مو وامانده ی این قافله استم

دشتستانی

۵ عزیزم کاسه چشمم سرایت      میان هر دو چشمم جای پایت

از آن ترسم که غافل کج نهی پا       نشیند خار مژگانم به پایت

دشتستانی

۶ تو دوری از برم دل در برم نیست      هوای دیگری اندر سرم نیست

به جان دلبرم که از هر دو عالم       تمنای دگر جز دلبرم نیست

دشتستانی فرود به شور

 

مشخصات عروضی:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

بحر: هزج مسدس محذوف

 

ﺗﺼﻨﻴﻒ: ﺑﻬﺎﺭ ﺩﻟﻜﺶ

ﻛﻼﻡ: ﻋﺎﺭﻑ ﻗﺰﻭﻳﻨﻲ

 

ﺑﻬﺎﺭ ﺩﻟﻜﺶ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ

 ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻟﺒﺮ ﺩﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻱ ﺻﻨﻢ ﺑﻴﺎ ﻭ ﺁﺷﺘﻲ ﻛﻦ

ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻛﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﻦ ﺭﻭﺍ ﻧﺒﺎﺷد

ﺻﺒﺤﺪﻡ ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻲﮔﻔﺖ

ﻧﺎﺯﻧﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻪ ﺟﺒﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﻓﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺍﮔﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻝ ﺣﺰﻳﻦ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻲ

ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺭﻗﻴﺐ ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻧﺸﺴﺘﻲ

ﭼﺮﺍ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﺧﺴﺘﻲ

ﺑﻴﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻡ ﺍﺯ ﻭﻓﺎ ﻳﻚ ﺷﺐ، ﺍﻱ ﻣﻪ ﻧﺨﺸﺐ

‫ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻦ ﻋﻬﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺘﻲ

+ نوشته شده توسط مهرداد در ۹۰/۰۹/۰۸ و ساعت 14 |