معرفی ردیف های آواز آلبوم یاد ایام

دستگاه : شور

تار: داریوش پیرنیاکان

نی: جمشید عندلیبی

تنبک: همایون شجریان

سال اجرا: ۱۳۷۱

سال انتشار: ۱۳۷۴

آواز: جان عشاق

غزل : حافظ

 

۱ دوش می آمد و رخساره برافروخته بود                تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود

درآمد شور

۲ رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی               جامه یی بود که بر قامت او دوخته بود

جمله اول رضوی

۴ جان عشاق سپند رخ خود می دانست                 و آتش چهره بدین کار برافروخته بود

عاشق کش و تحریر نغمه

۳و۵ گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم           که نهانش نظری با من دلسوخته بود

۳ جمله دوم رضوی ۵ سلمک

۷ کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل      در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود

رضوی و تحریر جواد خانی

۶ دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت         الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود

قرچه

۸ یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد            آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

حسینی

۹ گفت وخوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ        یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود

فرود

مشخصات عروضی:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

بحر: رمل مثمن مفبون محذوف

 

تصنيف : سلسه موي دوست

كلام : سعدي

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست       هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ              دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست      حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان                      گونه زردش دلیل ناله زارش گواست

مایه پرهیزگار قوت صبرست و عقل                  عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

دلشدهٔ پای بند گردن جان در کمند                  زهرهٔ گفتار نه کاین چه سبب وان چراست

مالک ملک وجود حاکم رد و قبول               هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست

تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام                   کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر        حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب                   عهد فرامش کند مدعی بی‌وفاست

سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست      گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

 

آواز: چشم بيمار

غزل : حافظ

 

۱ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم             بیا که ز چشم بیمارت هزاران درد بر چینم

عاشق کش

۲ الا ای همنشین دل که یارانت برفت از یاد                 مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم

عاشق کش

۳ جهان پیراست بی بنیاد از این فرهادکش فریاد      که کرد افسوس و نیرنگش ملول ازجان شیرینم

عاشق کش

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل               بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

 

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی                 که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم

۴ اگر بر جان غیری گزیند دوست حاکم اوست        حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

عاشق کش

صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز                  که غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینم

 

شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین           اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

 

حدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتاد                         همانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم

 

مشخصات عروضی:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

بحر: هزج مثمن سالم

 

 

تصنيف : ياد ايام

كلام :رهي معيري

 

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم                    در میان لاله و گل آشیانی داشتم

گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار             پای آن سرو روان اشک روانی داشتم

آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود        عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم

عشق را از شوق بودم خاک بوس درگهی           چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم

در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود            در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم

درد بی عشقی ز جانم برده طاقت ورنه من               داشتم آرام تا آرام جانی داشتم

بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش                   نغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم

 

 

تصنيف : زلف سياه

كلام : فائزدشتستاني و بابا طاهرعريان

 

 

به قربون خم زلف سياهت                      فداي عارض مانند ماهت

ببردي دين فائز را به غارت         تو شاهي خيل مژگان را سپاهت

 

ته دوری از برم دل در برم نیست                   هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم                                تمنای دگر جز دلبرم نیست

 

خودم اينجا دلم در پيش دلبر                     خدايا اين سفر كي ميرود سر

خدايا كن سفر آسون به فائز                     كه بيند بار ديگر روي دلبر

+ نوشته شده توسط مهرداد در ۹۰/۰۹/۰۷ و ساعت 14 |